Kilkuletni pobyt w Chinach umożliwił mi poznanie zasad, którymi kieruje się tamtejsze społeczeństwo. Po dziś dzień nieustannie zagłębiam wiedzę w tym zakresie. Z upływem czasu, odkrywając kolejne, istotne różnice kulturowe zrozumiałem, jak ogromne znaczenie ma wiedza na ich temat. Kursy przeze mnie prowadzone mogą przyczynić się do znaczącej  poprawy współpracy międzynarodowej. Rozwijana w czasie szkoleń Inteligencja Kulturowa (CQ) niewątpliwie zmieni sposób, w jaki postrzegają Państwo współczesne Chiny.

Oferuję szkolenia w następujących modułach:

1. Poznaj kulturę chińską
Wiedza przekazana w czasie trwania kursu da Państwu wgląd w różnice kulturowe między Polską a Chinami. Przykładowe zagadnienia kursu: koncepcja guanxi, koncepcja twarzy, indywidualizm-kolektywizm, sposoby komunikacji, analiza stereotypów o Chinach, hierarchia w kulturze chińskiej.

2. Szkolenia dla Polaków pracujących w chińskim przedsiębiorstwie
Kurs przeznaczony dla osób pochodzenia polskiego podejmujących się pracy w chińskich przedsiębiorstwach.

3. Szkolenia dla Chińczyków pracujących w polskich przedsiębiorstwach
Kurs przeznaczony dla osób pochodzenia chińskiego podejmujących się pracy w polskich przedsiębiorstwach.

4. Jak przeprowadzić się do Chin
Indywidualne lub grupowe spotkania, podczas których omówione zostaną następujące kwestie: procedury wizowe, pierwsze kroki w Państwie Środka, podjęcie się pracy w Chinach, znalezienie mieszkania.

5. Kultura i etykieta biznesowa
Szkolenie przedstawiające konwenanse biznesowe funkcjonujące w Chinach. Przykłady poruszanych tematów: zwyczaje biznesowe, koncepcja guanxi, wizytówki, prezenty, mowa ciała, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje w Chinach, przywództwo w Chinach.